Locaties

Erfgoed locaties

Martinushuis

Al voor 1611 stond op de plek van het huidige Martinushuis een herberg met de mooie naam “De Grote Hazewind”.  Pastoor Van Erp laat het pand afbreken. Daarvoor in de plaats bouwt hij in 1904 het Sint Martinushuis. Op 17 juni openen de bibliotheek en de Martinuspassage hun deuren.

Smederijmuseum1

Smederijmuseum

Rijksmuseum. Harrie van de Kamp (1879-1946) was de grondlegger van wat uitgroeide tot N.V. ‘Oda’ staalwerk v.h. H. J. van de Kamp, tegenwoordig Ahrend Productiebedrijf. Een smederij die later tot een van de grootste stalen meubelfabrieken behoorde. Op17 juni is het museum  van 11-17.00 uur gratis te bezoeken.

Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk verving een gelijknamige kerk uit 1808, die destijds de middeleeuwse Sint-Odakerk verving en in 1912 werd gesloopt. Van de Sint-Odakerk resteert nog het hoogkoor uit 1498, nu een zijkapel van het koor. Laat u verrassen door exposities, koren, Franse (orgelmuziek) en Franse chansons

Knoptoren

Al voor 1000 n.Chr stond op deze plek, een zandheuvel, een houten kapel. Rond 1400 verrees een bakstenen kerk. Meer dan tweehonderd jaar is dit de parochiekerk van Sint-Oedenrode. Bij de vrede van Munster in 1648 kwam de kerk in handen van de Protestantse gemeenschap van Sint-Oedenrode.  

Oude Melkfabriek

In 1916 gebouwd langs de Schijndelseweg nu Lindendijk. Het is een verharde weg en daardoor bereikbaar voor melkaanvoer. De achterzijde van het gebouw grenst aan de Dommel nodig voor afvoer productiewater. Recentelijk is het pand verbouwd tot een luxe B&B: Lindenhuys logies.

oude raadhuis

Het oude Raadhuis is uit 1863 gebouwd als herenhuis voor de arts J.G. Raup. In 1881 koopt de gemeente Sint-Oedenrode het op om het te gebruiken als raadhuis. Het oude raadhuis dat midden op de Markt stond uit 1691 werd afgebroken. Op die plaats staat nu de kiosk.

mariendael

De naam van het klooster Mariendael dag lag in de wijk Dommelrode, leeft voort in dit moderne sociaal-cultureel centrum.
Op 17 juni opent het centrum zijn deuren voor muziek, dans, (erfgoed)film, poëzie & rap en een expositie.

kasteel raadhuis

Oorspronkelijk heet het slot Dommelrode, De Bocht, aangezien het in een bocht van de Dommel was gelegen. Het kasteel is in een omgracht en versterkt huis uit de zestiende eeuw. Nu bestuurscentrum. Een prachtige plek voor exposities, koren en poppenkast.

oude notarishuis

Het huis is in 1885 gebouwd door Joseph Wijnen die gehuwd was met Maria van de Grinten. Het huis heette naar haar: ‘Villa Maria’. In 1915 wordt het pand als het notarishuis in gebruik genomen door notaris Petrus Anderegg, echtgenoot van Anna Wijnen, de dochter van Joseph.

St Paulus gasthuis

Het Sint-Paulusgasthuis is een rijksmonument en voormalig gasthuis bewoond door arme en alleenstaande vrouwen. Sinds de achttiende eeuw is het gasthuis in bezit van de gemeente Sint-Oedenrode. Tegenwoordig zijn het Toeristisch Informatiepunt en het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers er gevestigd.

de kolk

Slot De Kolk waarvan de  eerste vermelding stamt uit 1320 in een leenboek van de hertog van Brabant. Het huis is onlangs gerestaureerd en wordt particulier bewoond. 

voorm. rex theater

Martinus van Oorschot vraagt in 1938 een bouwvergunning aan voor het bouwen van een bioscoop achter zijn café. De opening van de bioscoop is op 17 oktober 1938. Tot 1956 is de bioscoop in gebruik geweest. Tegenwoordig is gemeenschapshuis Thuis in Rooi in het pand gehuisvest.